BAOKHANH JSC


Công ty hoạt đọng trong lĩnh vực xây dựng, với phương châm xây dựng kết cấu hạ tầng là nền tảng, thiết kế không gian là trọng tâm và đầu từ là mục tiêu hàng đầu

 • Công ty cổ phần xây dựng Bảo Khánh được thành lập khi nhu cầu xây dựng nhà ở trong nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đang phát triển.
 • Công ty Bảo Khánh đang đẩy mạnh lĩnh vực kết cấu hạ tầng đô thị, kinh doanh dịch vụ nhằm phục vụ cho nhu cầu an sinh của cư dân, các chuyên gia, tổ chức làm việc trong nước tại Hà Nội.
 • XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
 • XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
 • XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở
 • XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
 • XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
 • XD KHÁCH SẠN, KHU NGHỈ DƯỠNG
 • SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG
 • SẢN XUẤT GẠCH NUNG
 • KD VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Giám sát - Tư vấn thiết kế

 • Tư vấn giám sát hoàn thiện công trình.
 • Thiết kế nội thất – thiết kế công trình dân dụng.
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị máy móc.
 • Kinh doanh Nhà ở
 • Hoàn thiện công trinh giao thông
 • Hoàn thiện công trinh trường học.
 • Hoàn thiện khu vui chơi.
 • Hoàn thiện công trình thủy lợi.